Nabízíme geodetické služby v oblasti inženýrské a stavební geodézie

  • vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb a vytyčení terénních úprav
  • zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady
  • zaměření pokládky inženýrských sítí s digitálním zpracováním dle předpisů správců
  • měření a výpočty kubatur
  • kontrolní měření objektů staveb a terénních úprav
  • zaměření území a vytvoření mapových podkladů pro projekty stavebních objektů
  • polohopisné a výškopisné plány

Speciální zeměměřické práce

  • sledování deformací a přetvoření stavebních objektů
  • osazování a kontrola ocelových konstrukcí
     
   
www.capekgeo.cz